Nya medlemmar

Vi välkomnar er som är nyblivna medlemmar i BRF Sjöstaden 2. Här nedan kan ni ta del av flera tips för nyinflyttade och få allmän information om vår förening.

Månadsavgiften

Fastighetsägarna aviserar månadsavgiften och ev. hyra för garageplats och förråd direkt till er. Betalningsavierna tas fram en gång i kvartalet och rör de tre närmast kommande månaderna. Ni kan själv välja om ni vill få tryckta avier skickade till er fysiska brevlåda eller om de ska hanteras digitalt via er internetbank. Ytterligare ett alternativ är att välja betalning i boendeappen. Om ni är ansluten till Kivra/Myndighetspost sedan tidigare kommer avisering att ske den vägen. Månadsavgiften inkluderar: värme, vatten, hushållsel, Tele2 (tidigare ComHem) TV BAS-paket med box (se info) och bredbandsuppkoppling (anslutning finns i varje lägenhet, se mer information).

Försäkringar

Fastigheterna i föreningen är försäkrade till fullvärde genom Brandkontoret, men som medlem bör ni ha både en egen hemförsäkring och en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Kontakta ert försäkringsbolag om ni behöver komplettera er försäkring.

Nycklar & nyckelbrickor

Era lägenhetsnycklar går också till samtliga cykel- och barnvagnsrum i gatu- och källarplan samt till den gröna luckan för matavfall på gården. Nyckelbrickorna fungerar i alla kodläsare som finns utanför dörrarna till fastighetens allmänna utrymmen.

Om ni behöver fler exemplar av era lägenhetsnycklar eller brickor, se denna sida för instruktioner. Mejla sedan till nycklar@sjostaden2.se så blir ni kontaktad av Automatic Alarm när nycklar och brickor finns att avhämta. Alla extra nycklar och brickor bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Hur fungerar de olika brickorna?

Svart bricka: öppnar entrédörrar och dörrar mot innergårdar, källardörrar (mot källargång) tvättstugan, undre garaget och återvinningsrum. 

Röd bricka: Gäller endast för entrédörrar mot gatan och dörrar mot innergården. Syftet med den röda brickan är bl.a. att den ska kunna användas av exempelvis städare, hantverkare, barn m.fl. som endast behöver komma in i respektive trapphus.

Varje lägenhet har erhållit 3 svarta och 2 röda nyckelbrickor. (den tidigare medlemmen kan ha kompletterat och ha flera brickor, i så fall ska ni få ta över samtliga)

Aktivering av brickor

OBS! De brickor som ni har erhållit av tidigare medlem, måste aktiveras i ert namn hos Automatic Alarm inom 30 dagar efter inflyttningsdatum. De nyckelbrickor som inte visas upp vid aktiveringen stängs av och kan inte längre användas.

Kontakta Automatic Alarm: info@automaticalarm.se eller telefon 08-410 016 06 så hjälper de er. Kom ihåg att ta med legitimation vid besök, då endast de boende i lägenheten kan aktivera nyckelbrickorna.

Förlorad nyckelbricka

Vid förlust av nyckelbricka ska den omgående spärras vilket görs genom anmälan till Automatic Alarm. Se information här om hur ni gör anmälan och beställer nya nyckelbrickor.

Porttelefonen

I samband med att ni godkänns som medlem i vår förening skickar vi uppgifter för porttelefonen till Automatic Alarm, som ansvarar för inpasseringssystemet. Telefonnummer som ni har angett i kontraktet kopplar de ihop med ert namn i porttelefonens register. Förra lägenhetsinnehavarens nummer tas också bort vid tidpunkten för er inflyttning. Ni kan sedan själva, vid behov, mejla till nycklar@sjostaden2.se om ni önskar ändra de nummer som är kopplade till porttelefonen.

Besökare kan söka fram namn i porttelefonen vid entrédörren och ringa på för att bli insläppta. Varje hushåll har ett eller två telefonnummer anslutna. Man svarar och öppnar entrédörren och dörren till trapphuset med hjälp av mobil eller fast telefon. Se manual.

Porttelefonen är aktiverad mellan kl. 06.00-23.00 varje dag. Övrig tid är funktionen avstängd för att undvika ”busringningar.” (nyckelbrickan fungerar dygnet runt)

Varje lägenhet kan ha maximalt 2 namn och telefonnummer, kopplade till porttelefonen.

Övrigt – in/utpassering

Då ”öppna-knappen” ska användas när ni ska passera ut, har dessa dörrar samt alla nödutgångar utrustats med en säkerhetskåpa över låsvreden. Kåpan får endast avlägsnas vid nödlägen, brand etc.

Inpasseringssystemet registrerar alla händelser som sker i våra dörrar. Öppnas en dörr med säkerhetskåpa på vredet (larmad dörr) istället för med ”öppna-knappen” kommer detta att loggas som en ”otillåten öppning”, dvs på samma sätt som om vi utsätts för inbrottsförsök. Vid sådan passage försämras vårt skydd av fastigheten och risken för obehörigt intrång ökar.

OBS! Var vaksam på att ni inte släpper in någon obekant person som saknar nyckelbricka och inte kan uppge ett rimligt skäl till att passera.

Gårdsgrinden mot allmänningen (vid kyrkan) är normalt låst. Öppnas från insidan med hjälp av tryckknapp på vit stolpe, utifrån med er bricka.

Postboxen

För att öppna er postbox lägger ni er svarta bricka mot en elektronisk läsare (svart platta) till höger på boxen som är märkt med texten "my RENZ box". Er box öppnas då automatiskt. Den stängs och låses när luckan trycks tillbaka helt. 

Det är inte tillåtet att klistra egna märken, namn eller annat på de nya boxarna.
För felanmälningar som rör postboxarna se kontaktuppgifter >> 

Digitala skärmar

Digitala bildskärmar i entréerna har ersatt de tidigare namntavlorna och är placerade i enheter för postboxarna. Skärmarna är uppdelade i tre olika informationsfält:

  1. Till vänster syns en lista med efternamn och första bokstaven i förnamnet på de medlemmar som bor i trapphuset. Våningsplan och skatteverkets lägenhetsnummer anges också samt ev. företagsnamn. 
  2. I mitten av skärmen visas allmän information om styrelse, energiklassning, smittskyddsråd etc. samt specifika nyheter för respektive trapphus, t.ex. om pågående eller kommande arbeten. Flikarna växlar automatiskt enligt ett rullande schema, men ni kan också själva välja att bläddra fram och tillbaka mellan de olika flikarna samt att pausa bildspelet.
  3. I den högra delen av skärmen visas konstant information om vår tekniska förvaltare med kontaktuppgifter.

Vid markering med brickan i skärmens nederkant visas vårt bokningssystem för tvättstugorna.  

Skärmarna är samtliga försedda med rörelsesensorer som gör att de tänds upp automatiskt när någon närmar sig.

Bredband

Vår förening har tecknat avtal med tjänsteleverantören ViaEuropa som åtar sig att leverera en bredbandstjänst på upp till 1000/1000 Mbit/s för samtliga anslutna medlemslägenheter. Kostnaden för tjänsten ingår i er ordinarie månadsavgift. 

Som medlem har ni möjlighet att välja andra leverantörer och tjänster genom ViaEuropa men det är endast bredband som ingår i er månadsavgift. Läs mer om hur man ansluter sin lägenhet till föreningens gruppavtal för bredband >>

Vid behov kontrollera era bredbandsanslutningar. I plastskåpet, bredvid säkringarna, finns en anslutning till befintlig fiber märkt med ”dataställ” eller patch P100 för inkommande signal. Om det dessutom sitter en switch på samma ställe så ska en patchkabel anslutas mellan P100 och Uplink. Det finns 4 uttag "PC Game” som kan anslutas till de uttag som är numrerade högst upp i skåpet. De här numren är samma som finns på era uttag i lägenheten, så en patchkabel mellan switch och tex nr 1 i något rum innebär att bredbandet är kopplat till det uttaget. Naturligtvis kan ni även använda wifi direkt från P100.

Observera att om en gammal switch är inkopplad (t.ex. PacketFront från 2002) kommer hastigheten på bredbandet att begränsas av dess kapacitet. Därför rekommenderas antingen en direktkoppling från inkommande fiber till ett valfritt numrerat vägguttag högst upp i plastskåpet, alternativt att ni införskaffar en modern switch eller router.

Garageplatser

I fastigheten finns två garage, med portar ut mot Aktergatan 9, där föreningens medlemmar kan hyra garageplats för bil och mc. Föreningen disponerar totalt över 65 parkeringsplatser för bilar, varav 62 platser är försedda med laddare för elbilar. Alla parkeringsplatser i garagen är för närvarande uthyrda, men det går bra att ställa sig i kö. Vänligen mejla era önskemål till styrelsen.

Information om vilka hyresavgifter som är aktuella för parkering i garagen finns här.

Förråd

Föreningen har ett antal källarförråd till uthyrning. Även till dessa förråd är det för närvarande kö, mejla styrelsen om ni är intresserade av förrådsutrymme. Aktuella hyrespriser finns här.

Sophantering & återvinning

På innergården finns sopnedkast för mindre brännbara sopor och för matrester (den gröna luckan för avfall som består av matrester öppnas med lägenhetsnyckeln). Bruna miljöpåsar för matrester hämtar ni gratis hos COOP på Lugnets Allé eller ICA i Mårtensdal.

Återvinningsrum för grovsopor finns bredvid entrén till Aktergatan 5. I grovsoprummet har vi behållare för papper, kartong, glas, metall, plast, glödlampor och lysrör, batterier samt mindre hushållsel. Var noga med att sopsortera enligt de instruktioner som finns uppsatta där. Läs mer om sophantering >>

Tvättstuga

Föreningen har en gemensam tvättstuga på Lugnets Allé 40 (Källarplan). Tvättstugan innehåller två tvättparker där varje tvättpark består av två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt en kallmangel. Här finns även en maskin för grovtvätt som bokas separat. Bokning kan göras i 3-timmarspass direkt via digitala paneler (på väggen utanför tvättstugan) alternativt på webbsida eller i app. Mer information om hur detta går till finner ni i manualen.

Fastighetsförvaltning

Vi har avtal med Fastighetsägarna för skötsel av våra fastigheter. Fastighetsskötare finns på plats i våra fastigheter en gång per vecka. Deras kundtjänst hanterar också felanmälan gällande gemensamma utrymmen/lokaler. För att kontakta dem se anslag i hissar och trapphus. Lista med kontaktuppgifter för all slags felanmälan finns här.

Städning – trapphus och gårdar

Vi anlitar ett städbolag hos Fastighetsägarna som veckovis sköter städningen av våra fastigheters entréer och trapphus samt övriga allmänna utrymmen inomhus.

Städning av gårdarna, klippning av allmänna träd och häckar samt sopning, snöskottning m.m. utförs också av personal från Fastighetsägarna.

Ombyggnad/renovering av er lägenhet

Innan någon form av renoveringsarbeten påbörjas i er lägenhet, mindre som större, läs denna checklista samt föreningens trivselregler.

Om ni planerar att göra stora förändringar som påverkar byggnationen i er lägenhet, t.ex. rivning av väggar eller omläggning av rör- eller elsystem ska ni alltid först ta kontakt med styrelsen för att få ett skriftligt godkännande. I detta dokument anges vilka krav på ansvar, dokumentation och uppföljning som gäller vid större ombyggnader. På sista sidan i dokumentet finner ni också en ansökan som ska fyllas i och skickas till styrelsen eller fastighetsförvaltaren. Arbetet kan påbörjas först efter det att ni erhållit ett skriftligt godkännande.

Nyhetsbrev och övrig information

Styrelsen tar ca 3-5 ggr per år fram ett nyhetsbrev för medlemmarna. Nyhetsbrevet, likväl som annan viktig information, mejlas ut, sätts upp på anslagstavlor i hissar och trapphus samt läggs ut här. Om ni önskar få nyhetsbreven och övrig information till en (eller flera) mejladresser i ert hushåll, vänligen meddela styrelsen.

Kontakt med styrelsen

Har ni andra frågor och funderingar kring ert boende? Tveka inte att höra av er till styrelsen@sjostaden2.se.

Med vänlig hälsning
Styrelsen