Laddstationer för elbilar

Med bidrag från Naturvårdsverket har vi låtit installera flera laddstationer för el-bilar i garagen.

Första installation skedde under våren 2018, den andra under hösten 2020. Totalt är nu 62 av föreningens 64 parkeringsplatser försedda med laddare.