Energideklaration

Ny energiklassning 2020 - B

De investeringar föreningen gjort i bland annat frånluftsåtervinning, bergvärme, LED-belysning, temperaturstyrning och solcellsanläggningen har bidragit till att sänka vår energianvändning och minska vår energikostnader.

Vår fastighet har i år tilldelats energiklass B*, vilket får anses vara ett mycket positivt besked. Förutom att detta är ett tecken på att våra energibesparande åtgärder lyckats bra, innebär det också att värdet på fastigheten ökar samt att du som medlem har möjlighet att hos flera banker teckna bolån till en lägre ränta. 

Förhoppningsvis kan vi minska årets elförbrukning ytterligare, så att vi når energiklass A under nästa år!

* Sedan 2014 används en ny klassificering för att jämföra vilken energiprestanda olika bostäder har. Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. De krav som ställs på ett nybyggt hus är klass C. Många äldre hus har energiklass E.