Stadgar

För att en bostadsrättsförening ska kunna skötas på ett korrekt sätt finns det stadgar som lite lättsamt kan sägas vara föreningens regelbok. Att vara medlem i föreningen innebär att man godkänt och accepterat föreningens stadgar.

Förändringar i lagar som reglerar bl.a. Bostadsrättsföreningar innebar att föreningens stadgar fick anpassas under hösten 2023.

Nedan finner du en länk till de nya stadgarna som Bolagsverket har registrerat.