Tv

Föreningens fastigheter är utrustade för digital kabel-tv från Tele2. Det innebär att samtliga hushåll idag har tillgång till de digitala  kanalerna. 

Föreningens gruppavtal

Styrelsen har tecknat gruppavtal med Tele2 (tidigare Com Hem) för TV BAS

I detta avtal ingår ett tv-abonnemang och en lånebox per hushåll. Under våren 2024 kommer den ursprungliga TiVo-boxen att fasas ut och kostnadsfritt ersättas av en ny anslutning (hub). Tele2 meddelar dig vad som erbjuds. Läs mer här >>. BAS-utbudet består av totalt 24 digitala kanaler varav 6 av dessa är HD-kanaler. Kostnaden för gruppavtalet tas av föreningen och ingår i din ordinarie månadsavgift. Avtalet inkluderar alla medlemslägenheter, men du väljer själv om du vill använda dig av denna service.

Så här tar du del av dina tv-tjänster

För att kunna använda tjänsterna i  gruppavtalet behöver du göra en beställning. Om du redan är kund hos Tele2 får du i de flesta fall en rabatt på motsvarande tjänst. Kontakta kundtjänst för mer information.

Efter beställning får du abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och därför tecknas individuella avtal mellan dig och Tele2. Du har tillgång till dina gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan vår förening och Tele2 gäller. Obs! Vid utflyttning från föreningen måste din koppling till föreningens gruppavtal avslutas och lånebox eller -hub återlämnas till Tele2. 

Läs mer om vad tjänsten innehåller (Obs! Brevet är från ComHem, men avtalet gäller fortsatt med samma grundvillkor för Tele2. Avvikande kontakttider och kanalurval kan förekomma) i detta informationsblad >>

Några av fördelarna med detta avtal:
  • Samtliga boende får på ett enkelt sätt tillgång till ett brett utbud av tv och play.
  • Med box (hub med inspelning) kan du bland annat välja att spela in såväl enstaka program som hela serier, pausa och backa i pågående sändning, titta på play med reklamfria program eller hyra film. Du får också en interaktiv översikt av dina kanaler, Play & Film, önskelistor och tv-tips.
  • Tele2 Play gör att du kan se dina digitala tv-kanaler och playutbud på din dator, surfplatta eller mobil.
  • Boendestandarden och därmed värdet på våra bostäder höjs.
  • Gruppavtalet ger en rabatt på 130 kr per månad för dem som vill köpa ett större tv-paket än Tv Bas. Detta tillägg bekostas av medlem.

För mer information kring TV-tjänsterna besök www.tele2.se.