Inpassering - brickor & nycklar

Inpassering till fastigheten sker genom ett system baserat på svarta och röda brickor. Nyckel används enbart till lägenhetsdörrar, luckan för komposterbart avfall på gården samt till cykel- och barnvagnsrum.

Svart bricka

De svarta brickorna är personliga och kvitteras ut av resp. medlem. Dessa brickor gäller för alla allmänna passager i våra fastigheter och tillhörande garage. Vid gatuentréer måste brickan även användas för att öppna den inre dörren mot trapphus och hiss. En åtgärd som tillkommit för att försvåra för obehöriga att ta sig vidare in i fastigheten. Nedre gårdsgrind mot kyrkan är också låst och öppnas inifrån med hjälp av tryckknapp och utifrån med den svarta brickan.

Röd bricka

De röda brickorna erbjuder begränsad passage i fastigheten och kan nyttjas av medlemmars barn eller lånas ut till hantverkare, städare och andra som utför återkommande arbete i fastigheten. Här ansvarar den som lämnat ut brickorna för att de återlämnas.

Alla besökare i fastigheten - vänner, hantverkare, varubud m.fl. - hänvisas i första hand till att använda porttelefonen vid entrédörrarna för ringa på. Varje hushåll har ett eller två telefonnummer anslutna och man svarar och öppnar upp dörren genom att använda sin mobil eller fasta telefon. Se närmare information i användarmanualen

Porttelefonen

Porttelefonen är aktiverad mellan kl. 06.00-23.00 varje dag. Övrig tid är funktionen avstängd för att undvika "busringningar" (nyckelbrickan fungerar dygnet runt). 

När porttelefonen ringer till en ansluten mobilelefon visas något av följande nummer: 
08-6421493 eller 08-6421483. Dessa nummer kan ni  lägga in/spara i era mobiltelefoner för att enkelt se när det ringer från porttelefonen.

Vid önskemål om byte av inlagt telefonnummer i porttelefonen se här>> 

Lägenhetsnycklar

Se "Beställa fler nycklar & brickor" nedan.

Gårdsgrind

Vår grind till den nedre gården mot kyrkan ska nu vara låst dygnet runt. Den låses upp utifrån med samma bricka som ni använder till portar, postbox och tvättstuga. För att öppna grinden inifrån - använd tryckknappen på den svarta stolpen.

Garage

Tillgång till garaget ges med hjälp av den svarta brickan. Förutom att nå fordon erbjuds här också enkel passage inomhus mellan föreningens olika fastigheter. 

Medlem som har sökt och erhållit en garageplats kan mejla till nycklar@sjostaden2.se för att få en fjärrkontroll till garageporten. När den är klar kan den sedan köpas hos Automatic Alarm på Hammarby Allé 113. Vid beställning av fjärrkontroll uppge: namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer och personnummer på den som hämtar ut fjärrkontrollen.

Tvättstuga

Access till tvättstugan på Lugnets Allé 40 medges under de tvätttider som ni har bokat (se mer information). Dörrarna öppnas med hjälp av era svarta brickor. 

Återvinningsrum 

Access till återvinningsrummet sker med hjälp av era svarta brickor.

Förråd

Har ni ett förråd rekommenderar vi två hänglås till er dörr. Detta ur försäkringssynpunkt.

Beställa fler brickor & nycklar   

Om ni har behov av att komplettera med brickor och nycklar är ni välkomna att mejla följande uppgifter till:nycklar@sjostaden2.se :

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer för den som hämtar brickor eller nycklar
  • Lägenhetsnummer finns på lägenhetsdörrens karm på utsidan (tex 6131)
  • Telefonnummer
  • Svart eller röd bricka
  • Antal brickor

Dit kan ni också vända er vid problem med nuvarande brickors funktion. 

Om beställningen gäller ny lägenhetsnyckel uppge nyckelns nummer som finns instansat i nyckeln. Automatic Alarm ringer eller SMS:ar när beställningen är klar att hämtas hos dem. Betalning sker med kort direkt till Automatic Alarm.

Förlustanmälan av borttappad eller stulen bricka

Görs till nycklar@sjostaden2.se med följande uppgifter:

  • Färg på brickan
  • A-nummer som finns i brickans nederkant
  • Om ni inte vet vilken bricka som försvunnit, ange A-numret till de brickor som ni fortfarande har kvar i samma färg

Behöver ni fler nycklar till "sjutillhållarlåset" (den långa nyckeln) så går det bra att anlita en vanlig nyckelservice, så slipar de in sådana till er. Kostnaden för nycklar står ni själva för.