Balkonger & Markiser

Terasser, balkonger och uteplatser

Dessa uteplatser kräver viss skötsel av medlem.

  • Trätrallar måste underhållas regelbundet, skuras med såpa och strykas med träolja. Obs! Var försiktig när ni skurar och oljar er trall, skydda omgivande fasader och se till att smutsvatten eller träolja inte skapar rinningar eller förstör kringliggande ytor.
  • Montering av klinkers kräver tillstånd av styrelsen och fackmannamässigt utförande så att vattenavrinning inte påverkas.

Inglasade balkonger

En inglasad balkong är ett oisolerat, ventilerat och kallt utrymme. 

Ventilation sker genom 1-3 mm breda springor mellan glasen och det är viktigt att inglasningen inte görs för tät. I samband med regn eller snöfall kan mindre mängder vatten och snö tränga sig in på balkongen trots inglasningen. Utebliven ventilation kan i längden orsaka fuktproblem för den inglasade balkongen.

Bygglov och installation av inglasning

2020 fick vi bygglov för de balkonger som vetter mot innergården. Bygglovet styr hur inglasningen får ske; mått, form, brandskydd etc. För att inglasning ska vara möjlig krävs att dessa balkonger har en balkong direkt ovanför, där en skena för glaset kan fästas.

Bygglovsansökan har gjorts via företaget Lumon. Detta bygglov innebär inte att vi är låsta till att anlita Lumon för själva installationen, men då de erbjuder en bra produkt till ett marknadsmässigt pris rekommenderar vi gärna våra medlemmar att använda denna leverantör. Medlemmar som önskar få sin balkong inglasad bekostar själva detta arbete.

Skydd och markiser

Balkongskydd och markiser ombesörjs och bekostas av respektive medlem och skall följa de färgnyanser som  gäller för fastigheten.
Färg på markisväv till balkongskydd och markiser som gäller för Sjöstaden 2 är:

Ljusgrå: Dickson 6196
Grön: Dickson 0003

Leverantör: Farsta Markiser och Persienner AB

Färgen för balkongräcke och handledare på staket är: NCS 6502-G.

Observera att infästning av markiser eller annan anordning inte får ske i fasaden. Tillstånd för montering av markis eller annat i undersidan av balkongen ovanför din egen inhämtas från styrelsen. Om du är osäker på vad som gäller, tag kontakt med styrelsen för mer information.

Låset på balkongdörren

Spanjolettlåsen som sitter i balkongdörrar (och i fönster) är bostadsrätthavarens ansvar och de behöver oljas in regelbundet. Uppstår problem med låskolven kan ni på egen bekostnad kontakta Fastighetsägarnas kundservice för hjälp.