Utflyttning

Information för medlemmar som flyttar ut från föreningen.

Nycklar och nyckelbrickor

När ni lämnar lägenheten till den nya ägaren/ägarna är det viktigt att ni överlämnar SAMTLIGA lägenhetsnycklar och nyckelbrickor.

Eftersom nyckelbrickorna är registrerade på er personligen behöver den nya ägaren/ägarna registrera om dessa inom 30 dagar. Information om hur det går till har skickats till köparens nuvarande adress.

Styrelsen är dock tacksam för om ni påminner den nya köparen/köparna att göra ett besök hos Automatic Alarm för att registrera nyckelbrickor med sina personliga uppgifter. Detta för att inte det ska uppstå problem med att komma in i fastigheten.

Gemensamma utrymmen

Observera att ni vid flytt även har ansvar för att ta med er samtliga saker som tillhör er, såsom cyklar, barnvagnar, leksaker. Hyrda förråd måste tömmas helt.

Avsluta ev. hyra av parkeringsplats i god tid före flytt. I den händelse att ni har haft en el-plats i garaget, så kommer vi att skicka separat faktura till er nya adress på den förbrukade elen fram till utflyttning.

Det är inte tillåtet att lämna kvar något i eller vid gemensamma utrymmen.

Egna kundavtal

Kom också ihåg att avsluta era egna kundavtal som är kopplade till föreningens gruppavtal hos ViaEuropa (bredband) och Tele2 (tv-bas). Vid lån av maskinell utrustning, t.ex. tv-hub, ska denna återlämnas. Boxen får EJ lämnas kvar i lägenheten då den är registrerad på er personligen.

Tack, och lycka till i framtiden!

Styrelsen