Ventilation & Värme

Fastigheterna värmeförsörjs via undercentral som fr.o.m. sommaren 2018 är ansluten till bergvärme och frånluftsåtervinning via takfläktar. Lägenheterna är uppvärmda av radiatorer med värmevattencirkulation. Termostater på radiatorerna har en begränsad livslängd. Ej fungerande termostater (som ger kalla element vintertid) anmäls till styrelsen som samordnar byten av dessa. Byten av termostater bekostas av föreningen.

Filterbyte

Ventilationen i lägenheterna styrs genom mekanisk frånluft, och tilluft hämtas via Easy-Vent ventiler i fönsterbröstningarna. Filterbyte behöver genomföras årligen för att behålla en god luftväxling i bostaden. Filtren tar också effektivt hand om pollen och hjälper på så vis dem som har allergiska besvär. Fr.o.m. 2019 använder vi oss av elementfilter från Folkfilter.

När det är aktuellt för byte hängs filtren på lägenhetsdörren tillsammans med en instruktion som beskriver hur ni ska göra för att byta dem. Skulle ni sakna något filter, eller få ett för mycket, kontakta styrelsen styrelsen@sjostaden2.se

De gamla, förbrukade filtren är brännbara och de ska därför läggas bland grovsoporna i återvinningsrummet på Aktergatan. Byt filtren så snart som möjligt, gärna direkt efter utdelningen.

Golvvärme

Bad-/duschrum är förberedda för golvvärme. I de lägenheter där golvvärme är installerat finns ett reglage i lägenhetens elcentral som styr vilken golvtemperatur som önskas. Med hjälp av tiduret går det också att välja när värmen ska slås av och på. Styrelsen rekommenderar att i tider av höga elkostnader bör golvvärmen vara avstängd!