Återvinning och avfall

Som boende i Hammarby Sjöstad sorterar du ut ditt hushållsavfall i två separata påsar. I påsen av majsstärkelse lägger du matavfall som sedan omvandlas till kompostmull. I en annan soppåse lägger du övrigt brännbart hushållsavfall. Den soppåsen förbränns och återvinns till energi och el. Även övrigt avfall – grovavfall, elavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall – kan du sortera och på så sätt se till att det återvinns på rätt sätt.

Matavfall

Komposterbart avfall skall slängas i det gröna sopnedkastet på inre gården. Luckan öppnar du med din lägenhetsnyckel. Kom ihåg att du för matavfall måste använda de särskilda bruna komposteringspåsarna som finns att hämta gratis på COOP, GlashusEtt eller hos ICA i Mårtensdal. I påsarna kan du slänga organiskt avfall så som kött, fisk, fågel, grönsaker och bröd. All annan typ av avfall förstör komposteringsprocessen!

Hushållsavfall

Övrigt hushållsavfall slängs i det grå sopnedkastet på inre gården. Till restavfall räknas det som tidigare benämndes som brännbart avfall, d.v.s. avfall som blivit över efter det att du sorterat ut komposterbart avfall, förpackningar och tidningar. Till denna typ av sopor räknas t.ex.:

OBS! Anpassa avfallspåsarnas storlek så att de inte orsakar stopp i rören! 

Grovsopor

Fastigheten har ett grovsoprum på Aktergatan där du kan lämna avfall som inte räknas in i någon av kategorierna ovan. I grovsoprummet finns behållare för papper, kartong, glas, metall, plast, sprayburkar (aerosol), glödlampor och lysrör, batterier, samt mindre hushållsel. Dörren till grovsoprummet öppnar du med din nyckelbricka. Var noggrann med att sortera ditt avfall enligt uppsatta anvisningar.

Notera att följande sopor absolut INTE får slängas i grovsoprummet:

Tyvärr slarvas det ibland med detta och det innebär stora kostnader för vår förening. Var alltså noggrann med sorteringen av sopor och respektera reglerna som gäller för grovsoprummet så slipper vi betala i onödan samtidigt som vi värnar vår miljö!

Elavfall, möbler och annat skrymmande avfall

Vitvaror, TV, datorer, möbler och byggavfall skall lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler. De närmaste återvinningscentralerna är Östberga eller Vantör, se Stockholms Stads hemsida för återvinning med öppettider och vägbeskrivning.

Om du har större mängder avfall är det möjligt att beställa hämtning via någon av de företag som Stockholms Stad upphandlat. Medlemmar kan även vända sig till Hellstens Grovsopor AB, tel. 08-86 03 10 för hämtning av grovsopor. Observera att du själv står för de kostnader som uppkommer vid hämtning. 

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall ska lämnas till en miljöstation. Närmaste miljöstation i Hammarby Sjöstad är Circle K (Hammarby Fabriksväg 51) där du kan lämna hanterbara mängder farligt avfall. Fråga efter nyckel i kassan.

Farligt avfall är t ex:

Medicin skall lämnas till Apotektet för destruktion.

Avloppsrör

Undvik att spola ner fett i rören!
Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i fastighetens rörsystem. Detta leder till att rörens kapacitet försämras och till slut kan det bildas fettproppar. Förläng livslängden på avloppsledningarna genom att följa dessa råd:

  • Plastpåsar och annan mjukplast
  • Blöjor
  • Plast och papper som inte är förpackningar
  • Matrester
  • Vitvaror
  • TV, datorer och annan skrymmande elektronik
  • Möbler
  • Byggavfall
  • Medicin
  • Miljöfarligt avfall
  • Färg- lack- och limrester
  • Nagellack
  • Lösningsmedel
  • Spillolja
  • Rengöringsmedel
  • Diverse övriga kemikalier
  • Matolja och fett från stekpannor och kastruller ska torkas ur med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen
  • Frityrolja som använts klart hälls i flaska eller dunk och lämnas till miljöstation eller återvinningscentral. Förslut förpackningen väl och märk upp vad den innehåller innan du lämnar