Föreningens adressuppgifter

Beroende på ditt ärende finns det flera olika sätt att komma i kontakt med vår förening.

Besöks- och postadress:

BFR Sjöstaden 2
Aktergatan 9
120 66 Stockholm
Föreningens mejladress:

styrelsen@sjostaden2.se

Adress för fakturor: 

BFR Sjöstaden 2
FE236-80445 Box 12026
102 21 STOCKHOLM

236levfaktura.service@fastighetsagarna.se

Registrering av panter skickas till:

Fastighetsägarna Service AB
Box 12871
112 98 STOCKHOLM

Avregistrering av panter mejlas till:

hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se