Brandvarnare

Alla lägenheter i Sjöstaden 2 är utrustade med en typ av brandvarnare som drivs direkt från elnätet. Varje brandvarnare är utrustad med ett uppladdningsbart backup-batteri som automatiskt tar över strömförsörjningen vid ett strömavbrott.

Test

Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att trycka in testknappen. Larmsignalen är en skarp och snabbt pulserande signal. Sirenen ljuder så länge testknappen hålls inne eller så länge det finns rök i brandvarnaren. Det är bra att prova brandvarnaren direkt efter en semester eller annan längre frånvaro. Om brandvarnaren ej larmar, kontrollera att säkringen till aktuell matning i elcentralen är hel. I brandvarnaren sitter en röd kontrollampa som blinkar var 45:e sekund och indikerar att brandvarnaren är spänningssatt. Behöver batteriet bytas finns de att köpa på t.ex. Clas Ohlson eller Kjell & Co (laddningsbart 9V batteri).

Pausfunktion

Brandvarnaren är utrustad med en pausfunktion som innebär att rökkänsligheten sänks tillfälligt i cirka 10 minuter vid ett tryck på testknappen. Denna funktion används för att undvika olägenheter från ev. oönskade larm. Sirenen ger ett kort pip var 45:e sekund för att indikera att funktionen är inkopplad.

Skötsel

Brandvarnaren skall rengöras regelbundet, lämpligen med lätt fuktad dammtrasa. Någon gång om året rengörs och dammsugs brandvarnaren noggrant med en mjuk borste.