Postbox, Porttelefon & Digital Informationsskärm

Dessa enheter är delar av ett integrerat, digitalt system där alla namnuppgifter kan uppdateras samtidigt. 

Varje lägenhet har på sin nya postbox och i porttelefonen plats för max två efternamn för de boende. På den nya, digitala infoskärmen finns utrymme både för personnamn och för ev. bolagsnamn. Uppgifter på medlemmars namn och de telefonnummer som kan kopplas till porttelefonen hämtas automatiskt utifrån lägenhetskontraktet.  

Så här gör du för att ändra dina uppgifter

Om du vill ändra något namn på postboxar och informationsskärmar eller nummer i porttelefonen så kan du skicka dina önskemål till namninfo@sjostaden2.se. Dit kan du också vända dig om du får problem med dina låsbrickors funktion. 

Uppge ditt namn i mejlet samt lägenhetsnummer (som syns på dörrposten ovanför dörren till din lägenhet). Ange också vilken ändring du vill ha utförd, exempelvis:

  • Uppdatering av personnamn (gäller namn på befintliga medlemmar enligt lägenhetskontraktet samt för vuxen person samboende med lägenhetsinnehavaren. Max två namn per lägenhet) 
  • Tillägg av bolagsnamn på den digitala infoskärmen
  • Ändra namn och telefonnummer som kopplas till porttelefonen (Max två namn + telefonnummer per lägenhet) 
  • Kontroll och ev. korrigering av felaktiga brickor

Automatic Alarm, som ansvarar för uppdateringen, kommer sedan att genomföra den så snart som möjligt. Ändring av namnuppgifter sker först efter styrelsens godkännande. 

De nya postboxarna – så här fungerar de

För att öppna din postbox lägger du din svarta bricka mot en elektronisk läsare (svart platta) till höger på boxen som är märkt med texten "my RENZ box". Din box öppnas då automatiskt. Den stängs och låses när luckan trycks tillbaka helt. 

OBS! Det är inte tillåtet att klistra egna märken, namn eller annat på de postboxarna. Ingenting får läggas ovanpå boxarna av brandsäkerhetsskäl. Lämna lästa eller oönskade tidningar och annan adresserad post till pappersåtervinningen.

För felanmälningar som rör postboxarna se kontaktuppgifter >> 

Digitala skärmar – ersätter namntavlorna

Digitala bildskärmar har ersatt de gamla namntavlorna och är placerade i enheter för de nya postboxarna. Skärmarna är uppdelade i tre olika informationsfält:

  1. Till vänster syns en lista med efternamn och första bokstaven i förnamnet på de medlemmar som bor i trapphuset. Våningsplan och skatteverkets lägenhetsnummer anges också samt ev. företagsnamn. 
  2. I mitten av skärmen visas allmän information om styrelse, energiklassning, smittskyddsråd etc. samt specifika nyheter för respektive trapphus, t.ex. om pågående eller kommande arbeten. Flikarna växlar automatiskt enligt ett rullande schema, men du kan också själv välja att bläddra fram och tillbaka mellan de olika flikarna samt att pausa bildspelet.
  3. I den högra delen av skärmen visas konstant information om vår tekniska förvaltare med kontaktuppgifter.

Vid markering med brickan i skärmens nederkant visas vårt bokningssystem för tvättstugorna.  

Skärmarna är samtliga försedda med rörelsesensorer som gör att de tänds upp automatiskt när någon närmar sig.

Porttelefonen

Alla besökare i fastigheten - vänner, hantverkare, varubud m.fl. - kan använda porttelefonen vid entrédörrarna för att söka i displayen och ringa på. Varje hushåll har ett eller två telefonnummer anslutna och man svarar och öppnar upp dörren genom att använda sin mobil eller fasta telefon. 

När porttelefonen ringer till en ansluten mobilelefon visas något av följande nummer: 08-6421493 eller 08-6421483. Dessa nummer kan ni  lägga in/spara i era mobiltelefoner så att ni enkelt ser att det ringer från porttelefonen. 

Porttelefonen är aktiverad mellan kl. 06.00-23.00 varje dag. Övrig tid är funktionen avstängd för att undvika "busringningar" (nyckelbrickan fungerar dygnet runt).

Läs mer om hur porttelefonen fungerar i användarmanualen. För felanmälningar som rör porttelefonen se kontaktuppgifter >>