Energiprojektet

Styrelsens tog beslut om att införa en ny energilösning för att ta tillvara på såväl bergvärme som frånluft.

Projektet startade 2017 med en jämförande studie av vår dåvarande energiförsörjning med fjärrvärme från Fortum och alternativa lösningar som bergvärme och frånluftsåtervinning. Fördelarna med de alternativa energikällorna övervägde och innebar bland annat att vår förening får betydligt lägre energikostnader, bättre kontroll över våra styrsystem och en miljövänligare förbrukning av energi.

Styrelsen valde därför att gå vidare med energiföretaget Enstar som under våren 2018 borrat efter bergvärme på nedre innergården, gjort installationer på taken för tillvaratagande av frånluft från lägenheter och garaget, dragit rör och el i trapphus och i garaget, samt gjort stora installationer och förändringar i undercentralen. Temperaturgivare har också monterats i alla lägenheter. Fjärrkylan för lokalerna är omkopplad till det nya systemet.

Projektet beräknades från början vara helt avslutat den 1 Juni 2018, men vissa arbeten drog ut på tiden. Det var främst den avslutande rördragningen i garaget och en del elinstallationer som återstod. Den 31 maj kopplades varmvattnet om tillfälligt, den 27 juni gjordes en slutlig omkoppling och därmed har vi nu övergått från fjärrvärme till det nya energisystemet.

Slutbesiktning av det nya energisystemets alla delar skedde 15 augusti 2018. Ett serviceavtal har sedan tecknats med Enstar som nu ansvarar för driften av vårt nya energisystem.

Vill du veta mer om det slutliga energiflödet? Här följer en länk till ett flödesschema >>

Vill du veta mer om bergvärme? Se och lyssna på när föreningens energitekniske konsult Willy Ociansson förklarar hur bergvärme fungerar i detta filmklipp >>.