Skalskyddet

I samarbete med Automatic Alarm installerades 2017 ett elektroniskt inpasseringssystem med brickor.

Användningen av elektroniska nyckelbrickor har ökat säkerheten och styr numera tillträdet till alla entréer och övriga allmänna utrymmen i föreningens fastigheter. I garaget har också flera nya säkerhetslösningar tillkommit.

Så här fungerar brickorna

De svarta brickorna är personliga och kvitteras ut av resp. medlem. Dessa brickor gäller för alla allmänna passager i våra fastigheter och tillhörande garage. Vid gatuentréer måste brickan även användas för att öppna den inre dörren mot trapphus och hiss. En åtgärd som tillkommit för att försvåra för obehöriga att ta sig vidare in i fastigheten.

Det finns också röda brickor med begränsad behörighet som kan lånas ut till hantverkare, städare och andra som utför arbete i fastigheten. Här ansvarar den som lämnat ut brickorna för att de återlämnas.

Övriga besökare hänvisas till att använda porttelefonen för att bli insläppta. Vid dessa "insläpp" har den inre dörren en fördröjd låsning för att underlätta smidig passage

Förlustanmälan av borttappad eller stulen bricka

Görs till nycklar@sjostaden2.se med följande uppgifter:

  • Färg på brickan
  • A-nummer som finns i brickans nederkant
  • Om ni inte vet vilken bricka som försvunnit, ange A-numret till de brickor som ni fortfarande har kvar i samma färg

Förhöjd säkerhet i garaget

För att motverka framtida inbrott och skadegörelse i garaget har följande skyddsåtgärder lagts till:

  • Nya fjärrkontroller till garageportarna
  • Nödutgångarna är larmade och vid larm rycker väktare ut
  • Ny, larmad dörr i början av trappan till en av nödutgångarna i nedre garaget
  • Galler mellan övre och nedre garaget för att förhindra passage mellan planen
  • Garageportarna stängs direkt efter in- och utfart (stängning påbörjas inom 5 sekunder)
  • Farthinder i marken för att sänka hastigheten vid bilars passage och höja uppmärksamheten på om någon försöker smita in bakom bilen