Boendefakta - frågor och svar

Vi har här sammanställt några frågor och svar kring vår bostadsrättsförening. För mer information, vänligen kontakta styrelsen via mail: styrelsen@sjostaden2.se.

 

Hur många lägenheter finns i fastigheten? Och hur många är bostadsrätter respektive hyresrätter?

Föreningen upplåter 110 lägenheter med bostadsrätt samt 8 lokaler med hyresrätt.

Är det en äkta förening?

Ja.

Äger föreningen marken där fastigheten står?

Ja. Marken är friköpt och ägs av vår BRF.

Vad ingår i månadsavgiften?
 • Värme
 • Vatten
 • Hushållsel
 • Tele2 (f.d. ComHem) kabel-TV abonnemang: Bas med box (eller liknande anslutning)
 • Bredbandsuppkoppling 1000/1000 Mbit/s
Finns det några beslutade eller nyligen genomförda avgiftsjusteringar?

2018 sänktes månadsavgiften med 10%. En avgiftsfri månad infördes i juli 2019, juli 2020, januari 2021 och januari 2022.  En höjning av månadsavgiften med 10% skedde i januari 2023. I januari 2024 höjdes avgiften med 12%. 

Hur ser föreningens framtida fastighetsunderhåll ut?

Vi följer gällande underhållsplan, som sträcker sig över 70 år.

Vilka större arbeten/förändringar har gjorts på senare tid?

Genomförda åtgärder:

 • 2023 Skyddslister i metall sätts upp i utsatta hörn
 • 2023 Installation av 30 nya laddplatser för elbilar
 • 2022-2023 Uppdatering av hissarna: byte till LED spotlights, invändig foliering, nya larmtelefoner och sensorer
 • 2023 Ny garagefläkt på taket
 • 2023 Byte av ekonomisk förvaltare till Fastighetsägarna
 • 2022 Byte av belysningen på gårdarna till LED
 • 2021 Stamspolning
 • 2021 Piggskydd mot duvor monterades på fasadkant, 8:e våningen Lugnets Allé
 • 2021 Uppfräschning av trapphusen: ommålning, golvfix, byte av tidningshållare m.m.
 • 2021 Nytt staket monterades på nedre gården och grindarna fick elektroniska lås
 • 2021 De gamla postboxarna byttes ut mot nya, elektroniska boxar
 • 2021 Digitala infoskärmar installerades i anslutning till boxarna
 • 2020 OVK genomfördes i lägenheterna och ventilationen finjusterades
 • 2020 Installation av 24 nya laddplatser för elbilar
 • 2020 Byte till energisnål LED-belysning i fastigheternas allmänna utrymmen
 • 2019 Utökat skydd för luftkanaler in till lägenheterna
 • 2019 Solceller installerades på taket till Lugnets Allé
 • 2019 Nytt, elektroniskt bokningssystem för tvättstugorna
 • 2019 Byte till ny, energisnål LED-belysning i garagen
 • 2018 Ny energilösning infördes (läs mer nedan)
 • 2018 Byte av teknisk förvaltare till Fastighetsägarna
Vilken energilösning har föreningen valt?

Under 2018 infördes ett nytt energisystem. Genom att ta tillvara på såväl bergvärme som frånluft minskade våra energikostnader, vi fick bättre kontroll över styrsystemen och en miljövänligare förbrukning av energi. Vi har också kunnat avsluta vårt avtal med Fortum gällande fjärrvärme. Serviceavtal tecknades med Enstar för driften av vårt nya energisystem.

Under 2019 installerade vi solceller på taket till fastigheten på Lugnets Allé. Solcellerna beräknas kunna ge oss ett årligt tillskott på ca 75,000 kWh.

I mars 2020 fick våra fastigheter en ny energiklassning. På en skala från A till G (där energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög) ligger vi numera i toppskiktet av klass B med en energianvändning på 33 kWh/m2.

Vi ser den nya klassningen som ett tecken på att våra energibesparande åtgärder lyckats bra med att minska vår miljöpåverkan och samtidigt sänka föreningens el-kostnader. B-klassningen innebär också att värdet på föreningens fastigheter ökar samt gör det möjligt för enskilda medlemmar att teckna bolån till en lägre ränta.

För mer information om vår energilösning, se under fliken Våra Miljöinitiativ ovan.

Finns det några lediga butikslokaler?

Kontakta styrelsen för information.

Tillåts delat ägande i föreningen?

Det är möjligt med delat ägande, men en av ägarna måste vara bosatt i lägenheten. Den som bor i lägenheten måste äga minst 10%.

Kan juridiska personer köpa lägenhet?

Vi tillåter inte juridiska personer att förvärva bostadsrätter i vår förening.

Finns det garage i föreningen? Är det kö till garageplats?

Vår förening disponerar 64 bilplatser i garaget. Dessutom har vi 5 mc-platser. Det är för närvarande kö till garageplatser, anmälan sker till styrelsen.

Finns det el-laddplatser i garaget?

Föreningen har installerat laddare till 62 parkeringsplatser i föreningens garage. För mer information om aktuella hyrpriser för laddplats se fliken "För boende/Garage och förråd". Vid intresse av parkeringsplats och/eller nyttjande av laddare, kontakta styrelsen.

Finns det källarförråd?

De flesta lägenheter på Aktergatan 5, Aktergatan 9 och Hammarby Allé 173 har ett tillhörande källarförråd. Därutöver har några lägenheter på Lugnets Allé också tillhörande källarförråd. I övriga lägenheter finns ett rum som är avsett att användas som förråd.

Det finns också ett antal (ca 30) källarförråd att hyra. Endast medlemmar vars lägenheter inte har källarförråd i sitt avtal har möjlighet att hyra ett sådant. Priset varierar med storleken. I dagsläget är alla förråd uthyrda, men det går bra att kontakta styrelsen för att ställa sig i kö.

Vart sänder vi överlåtelsedokumenten/kontrakten?

För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.