Husdjur

Som djurägare ansvarar du för ditt husdjur både i den egna lägenheten och på föreningens allmänna ytor.

Den som har husdjur i sin lägenhet ska se till att dessa inte för oljud eller på annat sätt stör grannar. Se också till att ditt husdjur uträttar sina behov på ett sådant sätt att lägenhetens skick inte påverkas negativt.

Hundar ska hållas kopplade inom föreningens område. Rastning av hundar är ej tillåten på gårdarna. Ev. avföring från hunden måste alltid plockas upp.

Katter är mer självständiga djur, men som ägare ansvarar du alltid för din katt och måste även hålla uppsikt över den utomhus. Katter som rör sig fritt ute på gårdarna kan lätt förorena sandlådor och rabatter samt ta sig in på dina grannars uteplatser.

För innehav av reptiler krävs styrelsens tillstånd.

Inga husdjur får tas med in i tvättstugorna.

Tänk på grannsämjan, den betyder mycket för trivseln!