Köksfläkt / Spisfläkt

Vid byte av köksfläkt är det viktigt att tänka på att vi har mekanisk frånluftsventilation i fastigheten, vilket innebär att fläkten ska vara försedd med ett godkänt mekaniskt spjäll.

Det är förbjudet att montera en köksfläkt med motor då detta påverkar hela ventilationssystemet negativt. Dels innebär det att matos trycks in i grannarnas lägenheter och dels kan det påverka det ventilationstekniska brandskyddet.

Det går bra att installera en kolfilterfläkt, men den får INTE anslutas på husets ventilation. I dessa fläktar filtreras luften genom ett kolfiltrer innan det blåses ut i köket igen. Viktigt att tänka på är att frånluftsdonet måste förses med ett godkänt strypdon för att behålla rätt flöde i ventilationen.

Vidare är det också viktigt man kontinuerligt diskar köksfläktens filter (fettavskiljare) för att förhindra att matos och doft dras in i ventilationen. Om detta filter hålls rent minskar även risken för brand vid matlagning.