Vatten & Avlopp

Vattenanslutning - rör och blandare

För avstängning av vatten till bad och kök sitter kulventiler bakom slitslucka i badrummet. Observera att dessa luckor inte får byggas över med skåp eller dylikt!

För reglering av vvc-slingan (handdukstork) sitter en handratt under slingan. Om handdukstorken blir kall kan termostaten behöva bytas ut. 

De blandare som monterades i kök och badrum vid byggnation har en begränsad livslängd. Det har i flera fall hänt att backventilen för varmvattnet i gamla blandare har slutat fungera, vilket också inneburit varmvattenbortfall för flera andra lägenheter med samma huvudstam.

Styrelsen rekommenderar alla som har gamla blandare, som snabbt tappar värme vid avstängning, att byta ut dessa.

Var noga med att vid byte av blandare välja kvalitetsprodukter som har backventil, från t.ex. FM Mattsson eller Mora, istället för att välja de enklare och billigare blandare som också finns på marknaden. 

Vid problem med blandare och termostater kontakta rörmokaren Jalle, tel. 070 247 88 12.

Avloppet

Nedspolat fett och skräp skapar stora problem i våra avloppssystem. Tänk på att alltid slänga matfett och våtservetter där de hör hemma – i hushållssoporna eller på en miljöstation. Häll inte matolja eller annat matfett i vasken.

Var noga med att regelbundet rensa golvbrunn och vattenlås. Om det efter rengöring luktar illa från golvbrunnen, kan detta bero på att locket till vattenlåset inte är rätt isatt. Det finns här en tratt med en liten tapp som ska passas in i golvbrunnen så att den sitter tätt, annars kommer avloppslukt upp i badrummet. Runt den här tratten finns också en svart o-ring och om den smörjes med lite matolja så kommer tätningen att bli bättre.

OBS! Om din lägenhet står tom en längre tid är det extra viktigt att någon kan se till att regelbundet spola i lägenhetens alla avlopp. Annars finns risken att vattenlåset torkar igen och ger dålig lukt. 

Vattenskador

Vattenskador är den vanligaste typen av skador som uppstår i våra lägenheter. Detta kan exempelvis inträffa vid otäta röranslutningar eller blockerade avlopp. 

Styrelsen vill informera om en risk för vattenläckage i badrum som kan uppstå om avloppsröret som sitter under handfatet inte är fast förankrat i kaklet.

Detta problem gäller främst i badrum med kaklad slits där en kapning av röret har skett och det därefter har glidit innanför kaklet. Den anslutande slangen från handfatet måste monteras helt tätt in i ett förankrat avloppsrör, annars kan vatten lätt spridas i slitsen och till angränsande golvytor.

Ansvaret för de rör som är åtkomliga i badrummet ligger hos bostadsrättshavaren, men styrelsen rekommenderar starkt att avloppsröret åtgärdas om det har ovan nämnda brister.

Kontakta gärna vår rörmokare Jalle, 070 247 88 12, och boka tid för en kostnadsfri inspektion om du är osäker på vad som kan behöva göras. Jalle är normalt på plats i våra fastigheter på onsdagar.