Garage & förråd

Garage

Garaget under föreningens fastigheter är en gemensamhetsanläggning som ägs av BRF:erna Sjöstaden 1 och 2 samt Sickla Kanal. Vår förening disponerar 59 bilplatser i undre garaget och 5 i det övre garaget. Dessutom har vi 5 mc-platser. Övriga 17 platser disponeras av Sickla Kanal. In- och utfart sker via Aktergatan 11 och 13.

I dagsläget är alla parkeringsplatser uthyrda, men det går bra att kontakta styrelsen för att ställa sig i kö. Avgiften för bilplats är i nuläget 1.500 kr/mån och för MC-plats 450 kr/mån. 62 av föreningens 64 parkeringsplatser är även försedda med laddare för elbilar. Endast en (1) parkeringsplats för bil resp. mc, per medlemslägenhet, är möjlig att hyra.

Laddkostnad för elbil

Elbilsladdning bekostas av den som hyr garageplatsen och är i nuläget beräknad på 2,80 kr/kWh plus moms. 

Uppstart av laddbox

Om ni har en garageplats för bil och önskar börja använda laddboxen, mejla då till styrelsen@sjostaden2.se. Vi behöver också info om:

  • numret på er garageplats
  • vilken typ av bil ni har: el- eller hybridbil

Vi meddelar er via mejl så snart som möjligt när laddboxen är aktiverad.

Om ni idag har plats 13 eller 26, som dessvärre saknar laddmöjlighet, så kommer vi vid behov av laddning ordna med ett platsbyte.

Ordningsregler för garaget

Det finns ett antal ”större” parkeringsplatser och dessa är handikapplatser. Det betyder att om en medlem är berättigad till en sådan plats måste aktuell hyresgäst byta plats. Givetvis respekteras turordningen (dvs ingen förlorar sin parkeringsplats). Handikapplatsen som tilldelas blir den närmast dörren till hyresgästens lägenhet. 

Endast fordon får förvaras i garaget på resp. hyrd parkeringsplats. Bilmattor, barnstolar, kartonger etc. får alltså inte förvaras i garagen. Serviceplatsen får inte användas som privat parkeringsplats.

Städning av garaget genomförs två gånger per år (vanligtvis maj och oktober) och vid dessa tillfällen är det viktigt att ALLA kör ut sina bilar resp. motorcyklar då städning annars inte kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt.

Nycklar och fjärrkontroll

Tillgång till garaget ges med hjälp av den svarta brickan. Medlem som har sökt och erhållit en garageplats kan mejla till nycklar@sjostaden2.se för att beställa en fjärrkontroll till garageporten. När den är klar kan den sedan köpas hos Automatic Alarm på Hammarby Allé 113. Vid beställning av fjärrkontroll uppge: namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer och personnummer på den som hämtar ut fjärrkontrollen.

Förråd

En del medlemslägenheter har enligt hyresavtalet ett tillhörande källarförråd, medan andra har ett rum inne i lägenheten som är avsett att fungera som förråd.

Det finns också ett antal (ca 30) källarförråd att hyra. Endast medlemmar vars lägenheter inte har källarförråd i sitt avtal har möjlighet att hyra ett sådant. Priset varierar med storleken, men är normalt ca 300 kr/mån. I dagsläget är alla förråd uthyrda, men det går bra att kontakta styrelsen för att ställa sig i kö.

Förråd som har gallerdörrar bör alltid förses med kraftiga hänglås, om möjligt dubbla sådana! 

Om lediga förråd saknas, eller om väntetiden känns för lång, finns det möjlighet att hyra förråd hos Sjöstadens Förråd & Förvaring på Aktergatan 12.