Skadedjur & ohyra

Skadedjur och ohyra är ett gemensamt begrepp för oönskade djur inomhus som kan innebära skada på egendom, obehag eller sjukdomsrisker. Fastighetsägaren har ansvaret över att bostäder och lokaler är fria från skadedjur. Men, även bostadsrättshavaren har ett ansvar.

De boende måste omedelbart anmäla till styrelsen om de upptäcker skadedjur och ohyra, så att dessa kan åtgärdas innan problemen förvärras och djuren sprids i huset.  

Till skadedjur räknas bl.a. råttor, möss, sorkar, kråkor, måsar och förvildade katter. Som exempel på ohyra kan nämnas: vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar och mjölbaggar.

Enligt miljöbalken är huvudregeln att fastighetsägaren ansvarar för att bostäder och lokaler är fria från skadedjur och att sanera för ohyra och skadedjur. När den boende har orsakat ohyran genom vårdslöshet eller försummelse är bostadsrättshavaren dock själv ansvarig för eventuella reparationer i den egna lägenheten.

Vägglöss har blivit ett stort problem för flera länder i Europa, bl.a. Frankrike, Storbritannien och Spanien. Än så länge är problemet inte stort i Sverige, men i bifogad pdf har vi samlat några råd från Anticimex för hur man undviker att få med sig vägglöss hem från utlandsresan.

Så undviker du att få hem vägglöss.pdf