Styrelse

Kontaktuppgifter för verksamhetsåret 2023-24 och beskrivning av ansvarsområden.

Styrelsens Postadress:
BRF Sjöstaden 2
Aktergatan 9
120 66 Stockholm

Styrelsens gemensamma mejladress: styrelsen@sjostaden2.se .
Inkommande medlemsfrågor besvaras normalt inom 24 timmar av den styrelseledamot vars ansvarsområde berörs. För felanmälan se under fliken Kontaktuppgifter.

All hantering gällande nycklar skickas till:
nycklar@sjostaden2.se
För information om vad som ska ingå vid beställning, se här.

OBS! För inkommande leverantörsfakturor gäller följande adress:

E-post: 236levfaktura.service@fastighetsagarna.se

Fakturaadress:
BRF Sjöstaden 2
FE236-80445 Box 12026
102 21 STOCKHOLM

Ordförande:
Rolf Johansson - Övergripande ansvar för fastighetsunderhåll, ekonomi, kommersiella lokaler, hyresavtal garage och förråd, och medlemsfrågor
E-post: rolf@sjostaden2.se

Vice Ordförande:
Lennart Idén - Sekreterare, ansvar för medlemsinfo via nyhetsbrev, hemsida, boendeapp, gruppmejl etc.
E-post: lennart@sjostaden2.se

Styrelseledamot:
Carl-Philip Sandberg - Ansvar för ekonomi, budget, bankkontakter
E-post: carl-philip@sjostaden2.se

Styrelseledamot:
Helena Aideheim - Ansvar för fastighetsunderhållet, fastighetsstädning 
E-post:  helena@sjostaden2.se

Styrelseledamot:
Caroline Forslund - Ansvar för innergårdarna och lägenhetsöverlåtelser
E-post: caroline@sjostaden2.se

Styrelseledamot:
Patrick Jakobsson - Ansvar för garageunderhåll, brandskydd, lägenhetsfilter, snöröjning
E-post: patrick@sjostaden2.se

Styrelseledamot
Emir Mustafic - Ansvar för föreningens underhållsprojekt
E-post: emir@sjostaden2.se