Lägenhetsnummer

Det kan ibland uppstå osäkerhet kring vilket lägenhetsnummer man har som medlem. Detta beror nog på att det nummer som mäklare, banken och styrelsen använder i all kommunikation till dig inte är detsamma som Skatteverket anger i sin kommunikation.

Varför använder vi inte bara Skatteverkets nummer?

Problemet med Skatteverkets nummer är att dessa inte är unika för varje enskild lägenhet. Det finns t.ex. flera lägenheter i föreningens fastigheter som har samma nummer hos Skatteverket. Utan att göra en koppling till gatuadressen blir det oklart vilken lägenhet som avses.

För att i all övrig kommunikation enkelt och kortfattat kunna ange exakt vilken lägenhet som avses, har vår förening skapat unika fyrsiffriga lägenhetsnummer för varje medlemslägenhet.

Var hittar jag mitt lägenhetsnummer?

Du hittar ditt unika lägenhetsnummer på dörrposten ovanför dörren till din lägenhet. Skatteverkets nummer finns kvar på din postbox, för att underlätta för brevbäraren.